Porodičan stan ul. 21. Maja u Nišu

Godina i lokacija: 2021, Niš, Srbija
Naš zadatak na objektu:
Kompletna adaptacija enterijera, novogradnja je u pitanju, koja uključuje projektantski nadzor tokom izvođenja pomenutih radova na objektu porodicne kuce

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram