Porodična kuća u Glasoviku

Naš zadatak na objektu:
Kompletna rekonstrukcija enterijera I eksterijera porodične kuće, koja uključuje projektantski nadzor tokom izvođenja pomenutih radova na objektu

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram