Porodicna kuća u ulici Strahinjića Bana u Prokuplju

Godina i lokacija: 2020, Prokuplje, Srbija
Naš zadatak na objektu:
Projektovanje objekta, kompletna rekonstrukcija enterijera I eksterijera, koja uključuje projektantski nadzor tokom izvođenja pomenutih radova na objektu porodične kuće

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram